Gezondheidszorg

Wanneer je ziek bent, raadpleeg je eerst je huisarts (of behandelend geneesheer) die instaat voor de eerstelijnszorg. Soms word je doorverwezen naar een specialist. Voor dringende zorg kun je de wachtdienst contacteren of krijg je hulp van een medische spoedhulpdienst. Daarnaast zijn er ook apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en andere paramedische beroepen.

Toegankelijkheid

  • De sociale zekerheid zorgt ervoor dat het overgrote deel van de bevolking toegang heeft tot betaalbare gezondheidszorg. Voor terugbetaling van je medische kosten, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds of de hulpkas. Als je je medische kosten niet kunt betalen, kun je een tussenkomst aanvragen bij de Themawerking Gezondheid van OCMW Gent (met of zonder verblijfsdocument).

Let op: Zodra je een eigen inkomen hebt (of 25 jaar bent), ben je wettelijk verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas. Je kiest vrij je eigen ziekenfonds.


Extra bescherming/ondersteuning voor kwetsbare gezinnen en personen: 

Dove patiënten kunnen in het UZGent voor een gesprek met de arts een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. De tolk is gratis en kan ook je afspraken boeken. De tolk Vlaamse gebarentaal werkt ook op afstand voor andere ziekenhuizen of huisartsen. Neem contact op met de dienst Diversiteit en interculturele bemiddelingtolkvgt@uzgent.be of sms naar tel. 0471 71 71 82

Bij de afdeling toegankelijkheid van IN-Gent kun je als organisatie (niet als individuele cliënt!) sociaal tolken of vertaling aanvragen voor anderstalige cliënten.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.