Mensen met een beperking

Mensen met een (vermoeden van) beperking kunnen vaak terecht bij organisaties onder de andere hoofdstukken van de sociale kaart. Hier vind je organisaties met een focus op mensen met een beperking.
Het aanbod voor mensen met een beperking is opgedeeld in twee luiken:

Rechtstreeks (RTH) of niet-rechtstreeks toegankelijke (nRTH) hulp

Binnen RTH kan je handicapspecifieke hulp beperkt inschakelen. Heb je vaker of meer gespecialiseerde hulp nodig? Voor gespecialiseerde of intensieve hulp (nRTH) moet je eerst een erkenning van je handicap of een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen bij het VAPH. Via de persoonsvolgende financiering (PVF)  kun je zelf bepalen hoe je je ondersteuning organiseert. 


Let op! De wachttijd voor een budget is soms erg lang. Veel zorgaanbieders hebben ook een rechtstreeks toegankelijk aanbod (RTH) waar je zonder VAPH-budget terecht kunt. Sommige personen kunnen voor RTH een zorgbudget gebruiken. 


Soorten zorg

Op vlak van zorg en ondersteuning is er niet veel verschil tussen RTH en nRTH. Het gaat vooral om de intensiteit. Er zijn 3 soorten hulp die je kan gebruiken: begeleiding, dagopvang en verblijf.

Leeftijd

Er is een onderscheid in financiering tussen nRTH voor minderjarigen (tot 21 jaar) en voor meerderjarigen (tot 65 jaar). Als je vóór je 65ste erkend werd door het VAPH als persoon met een handicap, kun je ook daarna nog gebruik maken van de VAPH-dienstverlening. 


Let op! Met je PVB betaal je zorg en ondersteuning. Je kan daarvoor terecht bij een vergunde zorgaanbieder of je kan zelf mensen in dienst nemen. Voor leefkosten, hulpmiddelen en aanpassingen bestaan er tegemoetkomingen. Is je handicap het gevolg van een ongeval of medische fout? Dan kan je met je schadevergoeding ondersteuning betalen.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.