Geestelijke gezondheid

RADAR - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen

RADAR is een intersectoraal samenwerkingsverband van verschillende partners die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen.
Meer informatie vind je hier.
Professionelen die zoekend zijn in het GGZ-aanbod voor kinderen en jongeren binnen Oost-Vlaanderen kunnen terecht bij het Netwerkpunt Radar.

Het PAKT- Netwerk geestelijke gezondheid volwassenen en ouderen

Het PAKT  is een netwerk van zorgverleners en voorzieningen in de regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen. Het Netwerkpunt geestelijke gezondheid van Het PAKT staat ter beschikking van hulp- en dienstverleners die een algemene of casusspecifieke vraag hebben over het lokale GGZ-aanbod.


Tip: Op de mini sociale kaart alcohol vind je een praktisch overzicht van het GGZ-aanbod met betrekking tot alcohol in de regio Gent-Eeklo.


Tip: Sommige ziekenfondsen hebben een eigen psychosociaal aanbod of betalen je sessies bij een psycholoog of psychiater deels terug. Vraag het na bij je eigen ziekenfonds of bekijk in onderstaande folders op welke voordelen je recht hebt.

Printer Friendly, PDF & Email