Wonen

Het recht op wonen is één van de sociale grondrechten en een cruciale schakel in de strijd tegen armoede. Leven in een ongezonde woning heeft rechtstreeks invloed op verschillende levensdomeinen zoals gezondheid, inkomen, arbeid, ... Het is niet gemakkelijk om een kwaliteitsvolle én betaalbare woning te vinden. 

Vind je weg in de rubriek wonen aan de hand van dit schema:

Wonen

 

Printer Friendly, PDF & Email