Ziekenfonds en hulpkas

Om onverwachte hoge kosten en verdere problemen bij ziekte te vermijden, moet je je verzekeren. Deze wettelijk verplichte ziekteverzekering zorgt voor een betaalbare gezondheidszorg.

De Hulpkas regelt de verplichte ziekteverzekering gratis. Bij de ziekenfondsen betaal je jaarlijks lidgeld voor je aansluiting. Beide geven je informatie over je rechten en plichten en zorgen voor de terugbetaling van gezondheidszorgen en ziekte-of moederschapsuitkeringen. Bij inschrijving krijg je kleefbriefjes en in sommige gevallen een ISI+ kaart. Je moet deze altijd bij hebben! De ziekenfondsen bieden aan hun leden extra diensten.

In België zijn er 5 erkende landsbonden:

  • Christelijke Mutualiteiten
  • Socialistische Mutualiteiten
  • Liberale Mutualiteiten
  • Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Neutrale Ziekenfondsen 
  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Extra voordelen voor leden van ziekenfondsen (niet bij Hulpkas): terugbetaling voor diensten en kosten die niet vallen onder de verplichte verzekering zoals hulp bij het stoppen met roken, diëtiste, thuiszorg en thuisverpleging, je bril of lenzen vervangen, ontmoetingsactiviteiten, beweeglessen, vakantiekampen voor kinderen, oppas voor zieke kinderen, vervoer voor minder mobielen, hulpmiddelen voor thuisverzorging, reisbijstand, ...

Bijkomende betalende verzekeringen: hospitalisatieverzekeringen, tandheelkundige verzekeringen, ...

Bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds kun je terecht met vragen over gezondheid, de sociale zekerheid en ze helpen je met aanvraagformulieren voor sociale voordelen.

Bekijk hier een filmpje over waarvoor je terecht kan bij je ziekenfonds: 


Tip: vraag aan je huisarts of hij je Globaal Medisch Dossier kan bijhouden. Op die manier krijg je 30% méér terugbetaald van het ziekenfonds voor je consultaties!


Let op: de extra diensten en voordelen verschillen naargelang het ziekenfonds. Vraag na bij je eigen ziekenfonds waar je recht op hebt.


Tip: Als je je medische kosten niet kunt betalen, kun je een tussenkomst aanvragen bij de Themawerking Gezondheid van OCMW Gent (met of zonder verblijfsdocument).