Dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen in Gent kunnen tijdens de openingsuren terecht in een van de  inloopcentra. Je kan er tot rust komen, je verwarmen, buurtbewoners ontmoeten, je kleren wassen, ...  Meestal is er ook een computer aanwezig en kan je aan lage prijs iets eten.

Het brugteam maakt de brug tussen dak- en thuisloze mensen en de reguliere hulpverlening. Op jouw tempo leg je een traject af om je hulp te laten vinden bij het OCMW, het CAW onthaal of een andere hulpverlenende organisatie. Eenmaal het contact (opnieuw) is gelegd, kan je weer verder zonder het Brugteam. Zij vinden jou in de inloopcentra of in de nachtopvang.

Iedere dakloze in Gent kan bij de dienst thuislozenzorg van OCMW Gent terecht voor ambulante sociale hulpverlening. Daar krijg je begeleiding naar een woning en werk. Tijdens de begeleiding kan je als dakloze financieel steun ontvangen (zoals leefloon, huurwaarborg, tussenkomst in ziekenhuisfacturen of schoolkosten voor kinderen, ...). 

In de rubriek wonen vind je begeleidingsdiensten en opvangmogelijkheden:

 

  • WoonGiftGent verhuurt tijdelijk ongebruikte panden (zowel privé als van de sociale huisvestingsmaatschappij) aan dak-en thuislozen. De toewijzingen voor deze woningen gebeuren door de stad. Hierin worden de geldende voorwaarden en chronologie van de wachtlijst gerespecteerd. Vraag meer info aan bij de woonwijzer in je buurt. 

Tip: Stad Gent stelt lockers ter beschikking voor het opslaan van kledij, slaapzak en belangrijke documenten. De lockers zijn 24/7 toegankelijk.


Tip: Op het was & plas-plan vind je een overzicht van alle publieke toiletten in Gent waar je gratis naar het toilet kan en vaak ook drinkbaar water vindt. Daarnaast kan je op een aantal plaatsen terecht om te douchen/baden en de was te doen.


Tip: Op het stadsplan van Enchanté vind je snel de weg naar de Gentse hartelijke handelaar die kleine diensten aanbiedt aan wie hier nood aan heeft. Haal je eigen exemplaar bij een GentinfoPunt in je buurt.


Printer Friendly, PDF & Email