Dringende medische hulp (DMH)

Body

Dringende medische hulp (DMH) is medische hulp aan personen die zonder verblijfsdocumenten in België verblijven. Het is geen rechtstreekse financiële hulp aan de betrokken persoon, maar de garantie dat ook illegaal verblijvende personen toegang krijgen tot medische zorg. OCMW Gent verleent dit recht door het verstrekken van een medische kaart.

Het gaat niet enkel om dringende hulp (bv. bij een ongeval of ten gevolge van een ziekte)! Ook  preventieve zorg (=bedoeld om erger te voorkomen) kan onder DMH vallen zoals een medisch onderzoek, een kinesitherapiebehandeling of zelfs een eenvoudig bezoek aan de huisarts. Op de website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering vind je een overzicht van alle zorgen die onder DMH kunnen vallen. 


Tip: Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in België verblijven, kunnen ook in aanmerking komen voor een andere hulp: materiële hulp in de vorm van huisvesting in een opvangcentrum.


Infofiche: Gezondheidszorg, Medische zorg mensen met een migratieachtergrond