Eerste aanspreekpunten en oriëntering

Heb je een vraag rond welzijn of gezondheid, en weet je niet waar je terecht kan? Dan kunnen de eerste aanspreekpunten je helpen.

Je kan er bijvoorbeeld terecht met vragen over financiële problemen, psychosociale begeleiding, juridische informatie en advies, schuldbemiddeling, materiële hulp, … 

Als dat nodig is verwijst de organisatie je door naar de juiste gespecialiseerde dienst.

 • Telefonische en online ondersteuning kan een eerste stap zijn in hulpverlening.
 • Het breed onthaal bestaat uit drie organisaties met een duidelijke onthaalopdracht rond welzijnsvragen. Ze hebben naast hun onthaalopdracht eigen expertisegebieden.
  • OCMW: welzijnsonthaal en extra expertise in huisvesting, werkgelegenheid, senioren, financiële begeleiding en leefloon.
  • CAW : welzijnsonthaal en extra expertise in relaties, dader- en slachtofferhulp, intra familiaal geweld, dak- en thuisloosheid.
  • DMW (de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen): welzijnsonthaal en expertise in (langdurige) ziekte, handicap, ouderdom, sociale voordelen en tegemoetkomingen, voorzieningen, (thuis)zorgsituaties.
 • De eerstelijnsgezondheidszorg is het eerste aanspreekpunt voor vragen rond gezondheid.
 • In de infopunten kan je terecht met vragen over de dienstverlening van Stad Gent. In de digipunten heb je toegang tot gratis internet en gebruik van computer.
 • Outreachend werk vormt het eerste aanspreekpunt voor zorgmijders en mensen in dak- en thuisloosheid.

Heb je een heel specifieke vraag? Zoek in de structuur links naar onthaaldiensten of eerstelijnsdiensten op thema of doelgroep.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.