Tolken en vertaaldiensten

Sociaal tolken

Tolken ondersteunen zorg- en welzijnsactoren in Gent in mondelinge communicatie met anderstalige burgers. Er bestaan tolken in verschillende talen.

Om beroep te kunnen doen op sociaal tolken moet je voldoen aan de voorwaarden en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met Amal.

Tolken werkt voor drie verschillende situaties:

  • Een klassiek gesprek tussen hulpverlener en cliënt
  • Een presentatie van één spreker voor een groep (beperkte interactie)
  • Een gesprek in groep waarbij verschillende partijen aan bod komen (veel interactie)

Sociaal tolken kan via de telefoon/webcam of ter plaatse. Kijk na welke tolk-vorm het best past voor de situatie waarvoor je een tolk wil inschakelen.

  • Een videotolk kan je aanvragen bij Amal. De videotolk werkt via een webcaminstallatie, voor maximum 5 deelnemers. Je moet de videotolk op voorhand plannen, maar indien nodig kan je een videotolk inschakelen voor een niet op voorhand gepland gesprek.
  • Een tolk ter plaatse kan je aanvragen bij Amal. Je moet het gesprek op voorhand plannen en bespreken. 
  • Een telefoontolk inschakelen kan via het Agentschap inburgering en integratie. Voor gesprekken van max. 30 minuten. Maak een afspraak via het webformulier of bel tijdens de openingsuren om de beschikbaarheid te bevragen. Je hebt een overeenkomst nodig met het AGII.

Vertalen

Je kan bij Amal terecht voor:

  • Informatieve vertalingen (enkel voor professionals): een folder, uitnodiging, reglement of boodschap waarmee je een grote doelgroep wilt informeren over een maatschappelijk thema. 
  • Officiële vertalingen: Bij (overheids)procedures is het vaak nodig dat een burger bepaalde officiële documenten (rijbewijzen, geboorteaktes, diploma’s, …) voorlegt. Vereist de procedure dat dit document in het Nederlands beschikbaar is, dan kan Amal het document vertalen. Voor een officiële vertaling moet je je domicilie in Gent hebben.
  • Vertaalbib: vertalingen van allerlei documenten om anderstalige cliënten volwaardige toegang te geven tot dienstverlening. Bv. regels van het vluchthuis in verschillende talen, folders van Stad Gent, receptjes voor babyvoeding, info rond kankeronderzoek, ... 

Tip: MATCHeN ondersteunt hulpverleners in hun communicatie met anderstaligen a.d.h.v. een kennisplatform, een app en een e-learlingmodule.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.