Overleg en ondersteuning professionelen

Om kwaliteit en continuïteit in de zorg te garanderen is er een grote mate van coördinatie, afstemming en overleg nodig binnen de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld het feit dat artsen verplicht zijn om zich in te schrijven bij de Orde van Geneesheren  en de wachtdiensten van artsen en apothekers tijdens de avond, weekend en op feestdagen, …  

Bij patiënten in een complexe zorgsituatie zijn meerdere hulp- en zorgverleners betrokken. Multidisciplinair samenwerken leidt ertoe dat het aanbod aan diensten voor de patiënt zo goed mogelijk wordt afgestemd op zijn/haar vragen en problemen. Meer info over multidisciplinair samenwerken en multidisciplinair overleg (MDO) vind je bij Eerstelijnszone Gent (ELZ Gent).


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.