Patiëntendossier

Een medisch dossier is een verzameling van gegevens over een patiënt die een zorgverlener opstelt en bewaart. Het gaat meestal over klachten, diagnoses en behandelingen. Tegenwoordig worden medische dossiers vaak digitaal opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier.

Toegang tot jouw gezondheidsgegevens:

  • Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens zodat de personen die jou behandelen beter kunnen samenwerken. Voor vragen hierover kan je terecht bij je ziekenfonds.
  • De MyHealthViewer is het Vlaams systeem waarmee je inzage en controle verwerft over je medische gegevens. Je kunt hier zelf je gegevens raadplegen en de zorgverstrekkers met wie je een therapeutische relatie hebt, zoals je huisarts. Je kunt ook aangeven wie je gegevens mag inkijken of die toestemming weer intrekken.
  • PersonalHealthViewer is een federaal systeem ook wel “Mijn gezondheid” genoemd. Hier krijg je een zicht op je gezondheidsgegevens via één toegangspoort. Vanuit Mijngezondheid kun je doorklikken naar alle andere digitale platformen die gezondheidsgegevens over jou aanbieden. Bekijk in het filmpje hoe jij het portaal Mijn Gezondheid kan gebruiken:  

Hulp bij het beheren van jouw patiëntendossier:

  • Je kunt een vertrouwenspersoon aanduiden om jouw patiëntendossier in te kijken. Een vertrouwenspersoon staat de wilsbekwame patiënt bij. Binnen de 15 dagen na je aanvraag moet je zorgverlener je inzage verlenen.
  • Een vertegenwoordiger vertolkt de wensen van de wilsonbekwame patiënt.
  • Een getuige stelt vast dat de wilsverklaring uit vrije wil wordt opgemaakt.
  • Een vertrouwenspersoon in kader van wilsverklaring euthanasie bewaart de wilsverklaring en overhandigt het document aan de betrokken arts wanneer de situatie zich voordoet.
  • Met een zorgvolmacht kunnen jouw familieleden beslissingen nemen i.v.m. je patiëntendossier als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent.

Let op: Je medisch dossier bij een bepaalde arts betekent niet dat je ook een globaal medisch dossier hebt.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.