Medisch herstelverblijf dak- en thuislozen

In het medisch herstelverblijf kunnen daklozen met een medische zorgnood en binding met Gent terecht. Dit is een initiatief van Stad Gent in samenwerking met Presbyterium Gandae vzw, Comfo plus en het RIZIV. 

Praktisch

  • Ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra of huisartsen kunnen na consult bij de dienst thuislozenzorg van OCMW Gent patiënten aanmelden. Dit gebeurt via een gestandaardiseerd aanmeldingsformulier (zie folder).
  • De volwassen patiënten verblijven er zolang de medische zorgnood 24u opvang vraagt met zorg vanuit het medisch zorg met een maximum van 4 maanden.
  • Het medisch herstelverblijf heeft 5 herstelbedden. De verpleging, kine en arts komen op afroep en zijn niet 24u/24u aanwezig.
  • De patiënten betalen een deel van de hotelkost zelf. Voor mensen die (nog) geen inkomen hebben worden tijdens het verblijf de mogelijkheden onderzocht.
  • De aanmelder en betrokken netwerk werken tijdens het verblijf samen met de patiënt (verder) aan een traject uit dakloosheid.

Let op: Er is helaas niet altijd plaats in het medisch herstelverblijf. De maatschappelijk werker van de dienst thuislozenzorg zal je in dat geval informeren of zoekt met jou naar alternatieven. Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.