Ombudsdienst

Soms ben je niet tevreden over een zorgverlener, een dienst of een organisatie. Overal kan er al eens iets fout lopen. Bespreek het eerst met de zorgverlener, bij de dienst of organisatie zelf. 

Je hebt een klacht over een ziekenhuis? Ieder ziekenhuis moet een ombudsdienst hebben. Je kan er terecht met elke klacht over de opname of de behandeling. De ombudspersoon zal proberen om samen met jou een oplossing te vinden.

Je hebt een klacht over een ambulante zorgverlener? Voor klachten over zorgverleners zoals huisartsen, tandartsen, verpleegsters aan huis of apothekers bestaat geen specifieke ombudsdienst. Je kan met klachten over deze zorgverleners terecht bij de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’.

Bij je ziekenfonds kan je gratis terecht met klachten of vragen over de behandeling van je ziekte en gezondheid. De dienst maatschappelijk werk legt een dossier aan met daarin je klacht. Nadien zal de dienst ledenverdediging je dossier behandelen.


Tip: Ondervind je abnormale schade als gevolg van een medische behandeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek? Je kan hiervoor schadevergoeding krijgen. Je ziekenfonds helpt je bij jouw dossier vanuit medisch en juridisch standpunt.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.