Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering wil mensen aanzetten om bewust en actief om te gaan met hun gezondheid en die van anderen. Logo Gezond+ en Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent werken met verschillende partners activiteiten en campagnes uit ter promotie van een betere gezondheid. Bij Logo Gezond+ vind je materialen en projecten over gezondheidspromotie en ziektepreventie. Daarmee kan je aan de slag in het welzijnswerk en binnen de gezondheidszorgsector.

Ziekenfondsen voorzien terugbetaling voor verschillende preventieve programma's.  Er zijn activiteiten in de wijken vanuit de gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra en Centra voor Leerlingenbegeleiding werken aan preventie bij kinderen en jongeren op school. 


Tip: Je wil meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet hoe? Je huisarts kan je doorverwijzen naar een bewegen-op-verwijzingcoach in je buurt. De huisarts informeert je beweegcoach over de belangrijkste aandachtspunten – zónder medische details door te geven.Vraag een verwijsbrief aan je huisarts. In Gent is bewegen op verwijzing gratis voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en mensen in budget- en schuldhulpverlening