Gezondheidszorg

Wanneer je ziek bent ga je eerst bij je huisarts (of behandelend geneesheer) die eerstelijnszorg biedt.

Betaalbare zorg

  • Voor terugbetaling van je medische kosten, moet je je aansluiten bij een ziekenfonds of de hulpkas. Vanaf dat je een eigen inkomen hebt of 25j bent ben je verplicht om je aan te sluiten.
  • Als je je medische kosten niet kunt betalen, kun je een tussenkomst aanvragen bij de Themawerking Gezondheid van OCMW Gent (met of zonder verblijfsdocument).

Extra bescherming/ondersteuning voor kwetsbare personen: 

  • Verhoogde tegemoetkoming: extra terugbetaling medische kosten voor mensen met een leefloon, IGO, laag inkomen.
  • Sociale Derdebetalerssysteem: je betaalt enkel het remgeld bij een medische kost. De rest betaalt je ziekenfonds. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming of automatisch bij sommige zorgverleners.
  • Maximumfactuur: maximumbedrag voor jaarlijkse medische kosten per gezin.
  • Dringende medische hulp (voor mensen zonder verblijfsdocument)

Ben je anderstalig en/of heb je een andere culturele achtergrond?

Doof of slechthorend?

  • Dove patiënten kunnen in het UZGent voor een gesprek met de arts een tolk Vlaamse gebarentaal reserveren. De tolk is gratis en kan ook je afspraken boeken. 
  • De tolk Vlaamse gebarentaal werkt ook op afstand voor andere ziekenhuizen of huisartsen

 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.