Leren en werken

Wil je niet langer voltijds studeren en leer je liever al doende? Dan kan je overstappen naar het systeem van Leren en Werken. Deeltijds leren en werken kan vanaf 16 jaar, of vanaf 15 voor wie de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig heeft doorlopen (geslaagd of niet). Via leren en werken kan je beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen en een diploma secundair onderwijs. Je combineert studeren en werken; je gaat voltijds engagement aan van minstens 28 u/week.


Let op: Je blijft deeltijds leerplichtig tot je 18 bent. Je kan Leren en Werken volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.


Tip: heeft de jongere aan wie je duaal leren aanbiedt een arbeidshandicap? Dan kom je in aanmerking voor een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De jongere zelf komt in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten


 

Printer Friendly, PDF & Email