Duaal leren of werkplekleren

Bij duaal leren of werkplekleren verwerf je vaardigheden in je school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Dus leren in een onderneming én op school. Je krijgt de knepen van een vak onder de knie door meteen in het beroep te duiken. Hoeveel % van je tijd je doorbrengt op de werkvloer, hangt af van je studierichting/opleiding. Je kan dezelfde studiebewijzen behalen als in het voltijds onderwijs. 

Inschrijven?

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent ('arbeidsrijp') voor duaal leren. Aangezien het om een advies gaat, kunnen jongeren met een negatief advies zich ook inschrijven voor een duale opleiding. Neem contact op met een school voor voltijds onderwijs, een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (CDO) of een Syntra-campus.


Tip: heeft de jongere aan wie je duaal leren aanbiedt een arbeidshandicap? Dan kom je in aanmerking voor een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De jongere zelf komt in aanmerking voor bijstand van een tolk voor dovenden of slechthorenden, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kledij en een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten


Printer Friendly, PDF & Email