Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT)

Een naadloos flexibel traject (NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. De bedoeling van NAFT is om zowel de jongere als de school een rustperiode en professionele begeleiding te bieden. De problematiek van die jongeren gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen bij de jongere of binnen zijn leefomgeving. Aanmelding voor NAFT gebeurt door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

*De vroegere time-outprojecten en POT-trajecten zullen overgaan in NAFT-trajecten: zeer kwetsbare jongeren in problematische situaties kunnen zich inschrijven voor een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) in een centrum voor deeltijdse vorming (CDV). De doelstelling is de band met het onderwijs te behouden of te herstellen en de jongeren terug op het spoor te zetten om doorstroom of terugstroom naar het Deeltijds Onderwijs mogelijk te maken.


Tip: Bij aanmelding moet je ingeschreven zijn in het secundair onderwijs. Je wacht dus best niet tot de situatie escaleert. Na het traject sluit je terug aan in een schools traject.


 

Printer Friendly, PDF & Email