Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Net zoals Belgische kinderen en jongeren zijn anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 18 jaar leerplichtig vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in een Belgische gemeente. Om ervoor te zorgen dat je kind de lessen kan volgen, krijgt het een aangepast taaltraject op school.

In het basisonderwijs kan je kind onthaalonderwijs krijgen. In het secundair onderwijs organiseert een aantal scholen een onthaaljaar of onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Maar je mag je kind ook in een andere school inschrijven.

IN-Gent helpt je zoeken naar een geschikte school voor je kind. Ze geven je uitleg over naar school gaan in Gent en helpen je om oplossingen te zoeken bij problemen. Als je vragen over onderwijs hebt, kun je ook contact opnemen met een Opvoedingswinkel of het CLB.


Tip: Op de website meertaligheid.be vind je info en materiaal rond taalondersteuning. 


 

Printer Friendly, PDF & Email