Huisonderwijs

In België is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar leerplicht. Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een door de overheid erkende school, maar huisonderwijs is ook mogelijk.

Als je je kind huisonderwijs laat volgen, dan sta je als ouder zelf in voor de kosten.

Om in orde te zijn met de leerplicht, moet je een verklaring van huisonderwijs indienen. En om een diploma of getuigschrift te behalen, moet je kind examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of de Examencommissie secundair onderwijs.

Printer Friendly, PDF & Email