Kleuter- en basisonderwijs

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar naar de kleuterschool. Kleuteronderwijs is niet verplicht. Let op: 6-jarige leerlingen kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in de derde kleuterklas. Als je kind een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is het wel leerplichtig en moet het alle dagen naar school. Er is leerplicht vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 6 jaar wordt. De leerplicht duurt normaal 12 leerjaren. 

Aanmelden en inschrijven in een Gentse school:

De Gentse scholen hanteren dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsperiodes met voorrangsregels voor broers of zussen en voor kinderen van personeel. De regeling geldt voor alle kinderen die voor de eerste keer naar school gaan (instappers) én voor kinderen die een nieuwe school wensen.

  • Stap 1: Je kind online aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs tijdens de aanmeldperiode. Na de aanmeldperiode krijg je een e-mailbericht over waar je je kind kan inschrijven.
  • Stap 2: Je gaat langs bij de toegewezen school om je kind in te schrijven. Neem de Kids-ID, ISI+kaart of een ander officieel document mee met naam en geboortedatum van je kind. 

Info of hulp: bekijk het filmpje, contacteer de helpdesk, de school, het CLB of de organisaties hieronder opgenomen. Let op: Als je niet online aanmeldt, kan je je kind alleen inschrijven waar nog plaats is na de toewijzingen.

 Zelf geen computer of hulp nodig? In Gent zijn er meer dan 70 Digipunten waar je gratis gebruik kan maken van een computer met internetverbinding. Op veel plaatsen is een begeleider aanwezig waaraan je vragen kan stellen.Tip: Neem deel aan een wijkwandeling en leer de scholen in je buurt kennen. Meer info vind je op de site van School in je Buurt.  


Tip overgang naar secundair: Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier aan beroepen en krijgen een beter zicht op hun eigen talenten. 


Nieuw: TAJO Talentatelier voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (tussen 10 en 14 jaar)  in Gent is ervaringsgericht weekendonderwijs. Elke zaterdag (3 jaar lang) volgen de jongeren boeiende praktijkateliers door professionals uit een 15-tal beroepsgroepen. Het instroomproces verloopt via de basisschool.


 

Printer Friendly, PDF & Email