Participatie en bemiddeling

Je betrokkenheid bij de school als leerling of als ouder kan vele vormen aannemen:

  • Oudercomité's/ouderverenigingen/vriendenkringen: een vrij initiatief dat uitgaat van de school en/of de ouders.
  • Ouderraad: een officieel adviesorgaan van de school. De ouderraad maakt dus deel uit van de school. 
  • Ouderkoepel: heel wat ouderverenigingen en ouderraden zijn aangesloten bij een ouderkoepel. Individuele verenigingen en ouderraden kunnen er raad vragen, steun en materiaal voor thema-avonden krijgen, of bemiddeling bij conflicten tussen ouders en school.
  • Leerlingenraad: vertegenwoordigt leerlingen en kan zich aansluiten bij de Vlaamse Scholierenkoepel, een vereniging voor en door leerlingen in het secundair onderwijs. 
  • Schoolraad: een verplicht adviesorgaan op school waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn.  In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. 

Tip: Heb je een vraag, een klacht of wil je een probleem aankaarten?  Bespreek het met de contactpersoon op school of met de oudervertegenwoordiger in de schoolraad. Je zoon of dochter kan het probleem aankaarten bij de leerlingenvertegenwoordiger.


Tip: Heb je als ouder, als leerling of als leerkracht een conflict op school? Zit het conflict muurvast? Je kunt een erkende bemiddelaar inschakelen voor schoolkwesties. 


 

Printer Friendly, PDF & Email