Gezondheid

Hier vind je een overzicht van tegemoetkomingen bij ziektekosten waarop je mogelijk recht hebt. Als je een vraag hebt over deze voordelen kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij het OCMW welzijnsbureau in je buurt.

  • Iedereen moet een ziekteverzekering hebben. Zo ontvang je een terugbetaling voor je medische kosten, een ziekte- of moederschapsuitkering. Je¬†moet je daarvoor verplicht¬†aansluiten bij een¬†ziekenfonds of bij de hulpkas.
  • Globaal medisch dossier¬†(GMD): iedereen met een GMD krijgt 30% meer terugbetaald van de ziekteverzekering bij huisarts-consultaties.
  • Verhoogde tegemoetkoming:¬†Je betaalt minder bij de dokter en in het ziekenhuis als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. Je krijgt dit recht¬†op basis van een sociaal statuut (automatisch) of op basis van een inkomensonderzoek (via je ziekenfonds). Dit recht geeft je ook toegang tot¬†andere voordelen: vraag meer info bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij het OCMW¬†welzijnsbureau ¬†in je buurt.
  • Regeling derdebetaler:¬†je betaalt¬†enkel het remgeld op het moment dat je zorg ontvangt. Deze regeling geldt automatisch voor iedereen in het ziekenhuis, bij de apotheek¬†en bij de aanvraag van een GMD bij je huisarts. De verhoogde tegemoetkoming geeft je recht op de regeling derdebetaler bij je huisarts. En ook bij sommige specialisten, maar dat moet je steeds navragen.
  • De maximumfactuur¬†(MAF):¬†Als jouw medische kosten en die van je gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, dan betaalt je ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug. De maximumfactuur (MAF) is dus een systeem dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging van je gezin binnen de perken houdt. Voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming ligt deze grens lager en krijg je dus vlugger terugbetaald.
  • Als je je medische kosten niet kunt betalen, kun je een tussenkomst aanvragen bij de Themawerking Gezondheid van OCMW Gent (met of zonder verblijfsdocument) of aan jouw begeleidend maatschappelijk werker van OCMW Gent.
  • Dringende medische hulp: geeft toegang tot¬†gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf. Doe je aanvraag bij OCMW Gent.¬†

Tip: Is het laatste cijfer van de code links onderaan op je kleefbriefje een 1? Dan heb je nu al recht op de verhoogde tegemoetkoming en moet je geen aanvraag meer doen.

Tip: bekijk de tips om gezondheidszorg betaalbaar te houden op de website van Stad Gent.


Heb je een beperking? Informatie over budgetten en aanvullende tegemoetkomingen voor mensen met een erkende handicap vind je in de rubriek Mensen met een beperking. 

Het Vlaams zorgbudget biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorgen. Meer informatie vind je in de rubriek Thuiszorg.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.