Gezondheid

Tegemoetkoming medische zorg

  • Iedereen moet een verzekering voor ziektekosten¬†hebben. Zo ontvang je een terugbetaling voor je medische kosten, een ziekte- of moederschapsuitkering. Je¬†moet je daarvoor verplicht¬†aansluiten bij een¬†ziekenfonds of bij de hulpkas.
  • Verhoogde tegemoetkoming:¬†Je betaalt minder bij de dokter en in het ziekenhuis. Je krijgt dit recht¬†op basis van een sociaal voordeel (automatisch) of op basis van een inkomensonderzoek (via je ziekenfonds). Dit recht geeft je ook toegang tot¬†andere voordelen: vraag meer info bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij het welzijnsbureau van OCMW Gent in je buurt.
  • Globaal medisch dossier¬†(GMD): iedereen met een GMD krijgt 30% meer terugbetaald van de ziekteverzekering bij huisarts-consultaties.
  • Regeling derdebetaler:¬†je betaalt¬†enkel het remgeld op het moment dat je zorg ontvangt. Deze regeling geldt automatisch voor iedereen in het ziekenhuis, bij de apotheek¬†en bij de aanvraag van een GMD bij je huisarts. De verhoogde tegemoetkoming geeft je recht op de regeling derdebetaler.
  • De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat je voor sommige gezondheidskosten niet meer moet betalen dan een bepaald grensbedrag afhankelijk van je gezinsinkomen.
  • Als je je medische kosten niet kunt betalen, kun je een tussenkomst aanvragen bij de Themawerking Gezondheid van OCMW Gent (met of zonder verblijfsdocument).
  • Dringende medische hulp: toegang tot¬†gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf.

Tip: Is het laatste cijfer van de code links onderaan op je kleefbriefje een 1? Dan heb je nu al recht op de verhoogde tegemoetkoming en moet je geen aanvraag meer doen.


Heb je een beperking? Informatie over budgetten en aanvullende tegemoetkomingen voor mensen met een erkende handicap vind je in de rubriek Mensen met een beperking. 

De Vlaamse zorgverzekering biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorgen. Meer informatie vind je in de rubriek Thuiszorg.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien of suggestie?