Voor een zieke zorgen

Zorg je voor iemand in je omgeving die zie is? Dat is niet gemakkelijk als je nog werkt of studeert, als je zelf een gezin hebt, .... Er bestaan verschillende vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld steun voor mantelzorgers, verlof om voor een zieke te zorgen, hulp aan huis of een woningaanpassing. Vraag ernaar bij het  OCMW Welzijnsbureau in je buurt of  bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Ze informeren je over de sociale regelgeving die voor jou van toepassing is en helpen je ook met de aanvraag van tegemoetkomingen.

Er bestaan tegemoetkomingen voor niet-medische kosten voor de zorgvrager die gebruikt kunnen worden om de mantelzorger(s) te vergoeden, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevendenhet persoonlijke-assistentiebudget of het persoonsvolgend budget. Hier vind je een overzicht van alle tegemoetkomingen voor mantelzorgers.

Met de zorgverzekering krijgen zorgbehoevende thuiszorgpatiënten en personen die verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis maandelijks een zorgvergoeding (voor gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, …). 


Tip: Krijg je bezoek van een familielid dat minder goed te been is, maar is je woning moeilijk toegankelijk? Bij de dienst Ouderenzorg van OCMW Gent kun je gratis hulpmiddelen lenen voor een of twee weken.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.