Buitengewoon onderwijs

Naast het gewoon onderwijs bestaat er in Vlaanderen ook het buitengewoon onderwijs. Dit is onderwijs voor kinderen die, tijdelijk of permanent, speciale hulp nodig hebben omwille van: een lichamelijke of geestelijke handicap, ernstige emotionele problemen of gedragsproblemen, ernstige leerstoornissen. 

Het buitengewoon onderwijs kent drie niveaus: kleuter, lager en secundair. Deze niveaus kennen daarnaast nog een opsplitsing in types.


Let op: Om je kind in het buitengewoon onderwijs in te schrijven heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de CLB's zijn bevoegd om zo'n inschrijvingsverslag op te maken. 


Tip: Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs door het CLB is niet bindend. Als ouder kun je beslissen om je kind toch gewoon onderwijs te laten volgen.


 

Printer Friendly, PDF & Email