Op school

Gewoon onderwijs: 

Speciale onderwijsleermiddelen zijn  hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking (geen leerstoornis) die les volgen in een  school voor gewoon onderwijs. Na inschrijving in een school voor gewoon onderwijs kunnen je kind, de leerkrachten en het schoolteam ondersteuning krijgen uit het buitengewoon onderwijs.

Leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning kunnen terecht bij een ondersteuningsnetwerk (vervangt vroegere GON- en ION-begeleiding). De ondersteuningsteams spelen in op de ondersteuningsbehoeften van zowel de leerling als de leerkracht. Elk team heeft ook een aanspreekpunt voor ouders. Vraag ernaar bij de school van je kind, bij het begeleidende CLB of bij de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs. 

Hoger onderwijs: Ook aan de hogescholen en de universiteiten bestaan er heel wat ondersteuningsmogelijkheden. Elke hoger onderwijsinstelling heeft een aanspreekpunt bij wie je terecht kan met je vragen over studeren met een beperking.

Financiële tussenkomst: 

  • Bij de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen: hulpmiddelen, kopieën van notities, omzetting of aanpassing van leermateriaal, tolkondersteuning
    • aanvraag via schooldirectie
  • Bij het VAPH: hulpmiddelen, pedagogische hulp,  vervoers- en verblijfskosten
    • aanvraag via provinciaal kantoor VAPH
Printer Friendly, PDF & Email