Wettelijk vertegenwoordiger

Body

Je wettelijke vertegenwoordiger – of kortweg vertegenwoordiger – is een meerderjarige wilsbekwame persoon die in jouw plaats je rechten uitoefent wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld doordat je in coma ligt of dement bent. Minderjarigen of meerderjarigen onder het statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring worden altijd – ook bij bewustzijn dus – wettelijk vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Afhankelijk van hun leeftijd en begripsvermogen krijgen ze natuurlijk zelf ook inspraak en beslissingsmacht. Als vertegenwoordigde word je altijd nog zoveel mogelijk betrokken bij de uitoefening van je rechten.


Tip: Je kunt vooraf zelf een vertegenwoordiger aanduiden via een zorgvolmacht. Denk op tijd aan een geschikte regeling.  Als je dat niet doet, geldt er een wettelijke volgorde: in eerste instantie treedt je partner voor je op, vervolgens je meerderjarige kinderen, ouders of een meerderjarige broer of zus. 


Let op: Een vertegenwoordiger is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon, een voogd of een bewindvoerder. Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder of lees de brochure patiëntenrechten:


InfofichePatiëntendossier

Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.