Wils(on)bekwaamheid

Body

Wilsbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over zorg en gezondheid. Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundige arts heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is. Met het begrip wilsonbekwaamheid beschermt de overheid mensen die geen doordachte beslissing kunnen nemen. Als iemand een bewuste beslissing kan nemen, is hij wilsbekwaam.

Medisch: Iemand die wilsonbekwaam is heeft een wettelijk vertegenwoordiger. Let op: een vertegenwoordiger is niet hetzelfde als vertrouwenspersoon.

Vroegtijdige zorgplanning: Wilsbekwaamheid is ook essentieel wanneer er sprake is van een euthanasiewens. 


Tip: Je kunt vooraf zelf een vertegenwoordiger aanduiden via een zorgvolmacht. Denk op tijd aan een geschikte regeling!


Let op:

  • Als je zelf geen vertegenwoordiger hebt aangewezen (of de aangewezen vertegenwoordiger treedt niet op), dan is het mogelijk dat de vrederechter een bewindvoerder aanstelt.¬†
  • Als je gehuwd bent¬†en je hebt zelf geen regeling getroffen via een¬†zorgvolmacht, dan zal de familierechtbank¬†indeplaatsstelling¬†uitspreken voor je echtgeno(ot)e.¬†

Infofiche:¬†Pati√ęntendossier,¬†Levenseinde zorg,¬†VAPH-aanvraag voor meerderjarigen,¬†Rechtbanken

 

Printer Friendly, PDF & Email