Personen met een beperking

Er bestaan zelfhulpgroepen rond visuele beperkingen (blind of slechtziend), auditieve beperkingen (doof of slechthorend), cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen en verstandelijke handicaps), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld amputaties of reuma) en spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren of stomheid). Ook als mantelzorger, familielid of naaste betrokkene kan je voor lotgenotencontact terecht in diverse groepen.

Printer Friendly, PDF & Email