Diagnose en behandeling

Handicap is een overkoepelende term voor aangeboren en niet-aangeboren functiebeperkingen (lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale). Op elke leeftijd kan er een vermoeden van een handicap zijn. Een aangeboren handicap, zoals spina bifida of downsyndroom, ontdek je meestal meteen na de geboorte. Een ontwikkelingsachterstand, ADHD of autismespectrumstoornis komen vaak pas later aan het licht. Ook bij een handicap als gevolg van een ongeluk of ziekte is niet altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is. 

Vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen belangrijk zijn voor je ontwikkelingskansen om snel een gerichte begeleiding op te starten. Kijk in het overzicht van een aantal diensten die een diagnose kunnen stellen en gespecialiseerd advies geven.

Heeft je kind gedragsproblemen en ben je op zoek naar een diagnose of behandeling? Enkele multifunctionele centra zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling voor kinderen met complexe gedragsproblemen, al dan niet met een verstandelijke beperking. Na observatie en diagnose maken ze een behandelplan op. Ze geven zelf de nodige ondersteuning en behandeling of ze verwijzen je door als je nood hebt aan meer ingrijpende hulp.

Vermoed je dat je kind een handicap heeft? Bespreek je bezorgdheden met de arts van Kind & Gezin (o-3 jaar), van het CLB (schoolgaande kinderen) of met je eigen huis- of kinderarts. Zij zullen je advies geven of doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen en diensten voor diagnostiek.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.