Aanvraag VAPH-budget

Het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. De VAPH-sector werkt volgens een persoonsvolgend (vraaggestuurd) systeem. Je ontvangt een persoonsvolgend budget (PVB) om je eigen zorg in te kopen. Je kunt je budget cash besteden, via een voucher of een combinatie van beide. Woon- en leefkosten kun je er niet mee betalen.

Het VAPH erkent en subsidieert organisaties om je te ondersteunen in de besteding van je budget zoals multifunctionele centra, dienst ondersteuningsplan, en bijstandsorganisaties.

De wachttijd om een budget te krijgen kan oplopen.  Terwijl je wacht op een VAPH-budget  kan je terecht bij een aantal andere diensten of vormen van ondersteuning. Ook wie nog geen budget aanvroeg, kan terecht bij deze rechtstreeks toegankelijke diensten.


Tekort:  Als je een structureel tekort aan steun ervaart, kun je een herziening aanvragen van je budget of beroep doen op de procedure noodsituatie.


Let op! Een herziening betekent niet altijd een snellere toekenning van je budget. Je verliest dan je oude aanvraagdatum. Contacteer een onthaaldienst vóór je een herziening start. Zij zoeken uit of dit voor jou nuttig is.


Filmpje Budget aanvragen:

Filmpje Budget besteden:


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.