Ondersteuning met VAPH-budget

Niet rechtstreeks toegankelijk hulp (nRTH) is intensieve handicapspecifieke ondersteuning. Voor nRTH moet je bij het VAPH een Persoonsvolgend Budget aanvragen waarmee je die ondersteuning betaalt. Binnen de grenzen van je budget en in akkoord met de zorgaanbieder, kun je ongelimiteerd gebruik maken van nRTH. Er zijn telkens 3 soorten hulp: begeleiding, dagopvang en verblijf.

Vergunde zorgaanbieder:

Als meerderjarige met een handicap kun je terecht bij een vergunde zorgaanbieder voor nRTH met je persoonsvolgend budget. Als minderjarige kun je terecht in erkende multifunctionele centra en betaal je met een persoonlijk assistentiebudget.

Om je ondersteuning te betalen zijn er twee mogelijke systemen: cashbesteding en voucherbesteding of een combinatie van beiden. Met voucher is het gemakkelijkst, maar daarmee kan je enkel terecht bij vergunde zorgaanbieders. Bij een vergunde zorgaanbieder kun je er ook voor kiezen om in cash te betalen. 

Niet-vergund aanbod:

Je kunt je budget (enkel via cashbesteding) ook inzetten bij een niet-vergunde zorgaanbieder (bv. dienst gezinszorg, vrijwilliger, dienstencheques, vervoersdienst, mantelzorger, …). Hiervoor moet je zelf contracten afsluiten en een overzichtelijke boekhouding overmaken aan het VAPH. Je kunt iemand inschakelen uit je eigen omgeving, een zoekertje plaatsen op websites en in kranten of een interimkantoor inschakelen. Een bijstandsorganisatie kan je daarmee helpen. Ze hebben ook vaak een eigen zoekertjessite waar je je vacature kan plaatsen.


Tip: Je kunt een gratis verzekering voor vrijwilligers afsluiten.