Ondersteuning zonder VAPH-budget

RTH-aanbieders

Leef je zelfstandig of met de hulp van mensen rondom je en heb je maar af en toe nood aan ondersteuning, bv. om mantelzorgers zoals familie of vrienden even te ontlasten? Dan kun je gebruik maken van Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dit is handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. Je mag de verschillende vormen van RTH combineren. Je moet geen aanvraag indienen bij het VAPH. Je kan terecht bij elke door het VAPH erkende zorgaanbieder of meld je aan bij een samenwerkingsverband van verschillende aanbieders in de regio. 

Wat kost RTH?

Je betaalt voor rechtstreeks toegankelijke hulp een bijdrage met je eigen budget (inkomen uit werk, zorgtoeslag (verhoogde kinderbijslag), zorgbudget, schadevergoeding, ...). 

Per kalenderjaar mag je maximum 8 punten besteden bij de zorgaanbieders van RTH. Die punten kun je verdelen zoals je wil: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. Met de rekentool bereken je hoeveel ondersteuning je nog kan krijgen en hoeveel je al ingezet hebt. Je kunt je persoonlijke RTH-teller raadplegen via het e-loket mijnvaph.be.


Let op: Ook voor rechtstreeks toegankelijk hulp is er een wachtlijst. In afwachting kun je gebruik maken van niet-handicapspecifieke hulp. Een onthaaldienst kan samen met jou de mogelijkheden bekijken.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.