Onderwijs op maat

Kinderen en jongeren

Sinds het M-decreet is inclusief onderwijs de eerste optie. Dat wil zeggen dat je kind pas naar het buitengewoon onderwijs kan als redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet voldoende helpen. In de rubriek Onderwijs, opleiding en vorming vind je informatie over het Buitengewoon onderwijs:

Volwassenen

Mensen met een beperking krijgen een vrijstelling van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs. Ook cursisten ten laste van een persoon met een beperking. Je vindt de nodige attesten en informatie in je persoonlijk digitaal dossier: via MyHandicap en via het e-loket MijnVAPH. In de rubriek Onderwijs, opleiding en vorming vind je informatie over het Vowassenenonderwijs.

Printer Friendly, PDF & Email