Buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO-scholen) biedt aangepast onderwijs en deskundige begeleiding op maat aan jongeren van 13 tot 21 jaar die specifieke zorg nodig hebben door een beperking. Voor elke toelating tot het buitengewoon onderwijs is een verslag van het CLB nodig.

Het buso is ingedeeld in 8 types en 4 opleidingsvormen. De indeling in types heeft te maken met de beperking van de jongeren, en dus de specifieke zorg die zij nodig hebben. De opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen uit verschillende types in terecht. 

Printer Friendly, PDF & Email