Buitengewoon kleuter- en basisonderwijs

Sinds het M-decreet is inclusief onderwijs de eerste optie. Elke school moet een doorgedreven zorgbeleid opbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen zoals bijvoorbeeld langere toetstijden, mondelinge feedback ipv cijfers, rustmomenten overdag, een aangepaste stoel, …  Pas als de redelijke aanpassingen niet voldoende helpen, kan het kind naar het buitengewoon onderwijs. 

Om van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs over te stappen, heb je een verslag nodig van het CLB. In dat verslag staat welk type van buitengewoon onderwijs voor jouw kind het meest geschikt is.


Tip: Je hebt recht op een tussenkomst in de vervoerkosten of op gratis collectief vervoer voor je kind, als het vanaf een vaste opstapplaats /vanaf de verblijfplaats naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs gaat uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest. Vind de meest nabije school.


 

Printer Friendly, PDF & Email