T

Team indicatiestelling

Body

Om toegang te krijgen tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp moet de Afdeling Continuïteit en Toegang  hulpvraag en de context van de hulpvrager beoordelen. De beslissing over het inzetten van deze meer gespecialiseerde hulp gebeurt er door een multidisciplinair team (MDT). 

Er werken twee teams onafhankelijk van elkaar: het team indicatiestelling onderzoekt de hulpvraag. Het vertrekt vanuit de gegevens uit de aanvraag (het zogenaamd A-document) en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is. Bij een gelijk effect kiest het team voor de minst ingrijpende hulpverlening. Het team jeugdhulpregie zal vervolgens op zoek gaan naar het meest passende en beschikbare hulpaanbod.


InfoficheInfo, vraagverheldering en advies (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp), Multidisciplinair team (niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) 

Team jeugdhulpregie

Body

Om toegang te krijgen tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is een Afdeling Continuïteit en Toegang opgericht die de hulpvraag en de context beoordeelt. De beslissing over het inzetten van deze meer gespecialiseerde hulp gebeurt er door een multidisciplinair team (MDT). 

Terwijl het team indicatiestelling de hulpvraag onderzoek en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is, zal het team jeugdhulpregie samen met de (minderjarige) jongere, zijn ouders en de aanmeldende-hulpverlener op zoek gaan naar het meest passende en beschikbare hulpaanbod.


InfoficheInfo, vraagverheldering en advies (rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp), Multidisciplinair team (niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) 

Telefonische dienstverlening

Body

Hulpverlening via telefoon waar je anoniem en in vertrouwen met iemand kan praten of chatten. Deze hulpverlening is vaak 24/24 beschikbaar. Een gesprek kan enorm ondersteunend zijn wanneer je je hart wil luchten, je in de put zit en je op dat moment niemand vindt die je kan bereiken.


Infofiche: Telefonische of online hulpverleningTelefonische en online hulp specifiek geestelijke gezondheidszorg, SlachtofferzorgCrisisSociale voordelen telecommunicatie

Therapeutische gemeenschap

Body

Een Therapeutische gemeenschap (TG) is een langdurig residentieel behandelmodel voor personen met verschillende soorten problemen. Zo bestaan er TG’s voor personen die lijden aan de gevolgen van een drugsverslaving of voor personen met zogenaamde persoonlijkheidsproblemen. Binnen de TG’s wordt de werking van de groep als cruciaal beschouwd voor de behandeling. De bewoners verblijven er voltijds en vrijwillig gedurende een langere periode.


Infofiche: Therapeutische gemeenschappenZelfzorggroepen geestelijke gezondheidszorg

Thuiszorg

Titel
Body

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijnsgezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

De Vlaamse zorgverzekering (of Vlaamse Sociale Bescherming) vormt een aanvulling op de invaliditeitsuitkering voor personen met een beperking of senioren. Je kan er onder meer thuiszorg mee betalen. Je kan een zorgbudget aanvragen via de website Vlaamse Sociale Bescherming of via je maatschappelijk werker bij het OCMW, LDC of DMW.


Infofiche: ThuiszorgZorgbudgetten

Toegankelijkheid

Body

Gent werkt aan een integraal toegankelijke stad. Iedere inwoner en bezoeker zou vlot gebruik moeten kunnen maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. ‘Integraal toegankelijk’ wordt wel eens uitgelegd aan de hand van de vijf B’s. Om niemand uit te sluiten moeten diensten en de samenleving Bereikbaar, Betreedbaar, Begrijpbaar, Betaalbaar en Bruikbaar zijn. 

Stad Gent heeft een toegankelijkheidsambtenaar. Deze ambtenaar is het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen over (fysieke) toegankelijkheid.  Je kunt per post, fax of e-mail ook ontoegankelijke situaties melden.


Tip:  Via de app on wheels vind je hoe toegankelijk een publiek gebouw in Gent is.


Infofiche: Mobiliteitshulpmiddelen, Sociale voordelen mobiliteit, Aangepast vervoer, OmbudsdienstenTolken en vertaaldiensten, Gezondheidszorg

Tolk

Titel
Body
Tolken is een mondelinge boodschap getrouw en volledig omzetten van een brontaal in een doeltaal. Er bestaat een onderscheid tussen sociaal tolken en andere soorten tolken zoals gelegenheidstolken (niet-opgeleide tolken, vaak vrienden, bekenden, familie van de anderstalige cliënt), gerechtstolken (voor de politie, een onderzoeksrechter of de rechtbank), zakelijke tolken of conferentietolken (voor privépersonen of commerciële bedrijven),  asieltolken (voor kandidaat-vluchtelingen), interculturele bemiddeling of gezinsondersteuning (tolken + advies en ondersteuning).

InfoficheTolken en vertaaldiensten

Tolkuren

Titel
Body

Een tolk voor doven en slechthorenden vertaalt de gesproken taal in een taal die de dove of slechthorende begrijpt. Je kan gebruik maken van een tolk Vlaamse gebarentaal, een schrijftolk, teletolk of afstandstolken. Er zijn verschillende soorten tolkuren voor Vlamingen met een ernstige auditieve handicap waarvoor je tegemoet kan krijgen bij het VAPH, bij de VDAB of bij het Agentschap voor onderwijsdiensten

  • Tolkuren in de leefsituatie (L-uren)
  • Tolkuren in de arbeidssituatie (A-uren)
  • Tolkuren bij het solliciteren (S-uren)
  • Tolkuren bij beroepsopleidingen (B-uren)
  • Tolkuren in dagonderwijs (O-uren)
  • Tolkuren in het volwassenenonderwijs (VO-uren)

Tip: Meer informatie vind je op de website van Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB).


InfoficheTolk voor doven en slechthorenden

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.