F

Familiaal geweld

Body

Familiaal geweld is geweld tussen leden van eenzelfde familie, ongeacht hun leeftijd. Dat kan fysiek, seksueel, psychisch, economisch geweld of verwaarlozing zijn. Er zijn verschillende vormen van familiaal geweld: partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling of siblinggeweld. Ook getuige zijn van geweld wordt beschouwd als een vorm van slachtofferschap.


Infofiche: familiaal geweld, partnergeweld, verontrustende opvoedingssituatie, oudermis(be)handeling
 

Feitelijk samenwonen

Body

Er zijn verschillende scheidingsprocedures voor wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die uit elkaar gaan. Feitelijk samenwonen doe je  als je samenwoont met je partner maar geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebt bij de gemeente waar jullie wonen.

Het beëindigen van de feitelijke samenwoning kan door je domicilie te wijzigen.

Als feitelijk samenwonenden zijn jullie volledig vrij om buiten de rechtbank om afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de kinderen, inboedel, de woning, ...  Al is het voor de kinderen en voor jezelf als ouder aangeraden een ouderschapsregeling op te stellen.  Formele afspraken over gezag, verblijf, kosten en afspraken rond goed ouderschap kunnen ervoor zorgen dat de afspraken achteraf beter worden nageleefd.


Infofiche: Bemiddeling, Scheiding of relatiebreuk, Ouderschap

Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.