Info, vraagverheldering en advies

Aanbod voor (jonge) kinderen (en hun ouders)

  • Kind en Gezin (K&G): Onthaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je kan Kind en Gezin contacteren voor informatie, advies, ondersteuning met betrekking tot opvoeding, ontwikkeling, veiligheid, voeding, ... van aan de zwangerschap tot +-3 jaar. 
  • Opvoedingswinkel (voor iedereen en alle leeftijden): je kunt er als opvoedingsverantwoordelijke (ouders, grootouders, leerkrachten, begeleiders, ...) terecht voor basisinformatie of voor een gesprek als je een klankbord nodig hebt. Je kan bellen, mailen of langsgaan bij de Opvoedingswinkel in je buurt. Vooral gericht op inwoners van Gent.
  • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB): Schoolgaande kinderen en jongeren, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en scholen kunnen bij een CLB terecht voor informatie, advies en vraagverheldering. Je kan rechtstreeks contact opnemen met het CLB van jouw school, met het CLB-onthaal of via de CLB-chat.

Aanbod voor jongeren

  • JAC (Jongerenaanbod CAW): Onthaal voor jongeren van 12 - 25 jaar met een vraag of probleem. Ze zoeken samen met jou naar de best passende hulp. Het JAC is zowel op afspraak, telefonisch, per mail of via chat bereikbaar.
  • Awel (102): Kinderen en jongeren kunnen gratis en anoniem bellen (nummer 102), mailen of chatten. Je kan je verhaal ook kwijt op het Awel-forum.
  • OverKop-huis: Voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Je kunt er gewoon binnen en buiten lopen en allerlei activiteiten doen. Je vindt er een luisterend oor en je kan beroep beroep doen op professionele psychologische hulp.

Extra voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking

  • Dienst Ondersteuningsplan (DOP): biedt zelf geen hulpverlening, maar zoekt samen naar antwoorden en helpt de weg te vinden naar de meest gepaste hulp. Hun dienstverlening is gratis en voor alle personen met een handicap of een vermoeden van handicap (minderjarigen en meerderjarigen tot 65 jaar) die nog geen begeleiding vanuit het VAPH krijgen. 
  • De dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit kan je wegwijs maken en bijstand bieden. 

Stroomschema wegwijs in de jeugdhulp

Kom je als hulp- of zorgverlener buiten de jeugdhulp in contact met een kind/jongere met noden die impact hebben op het opvoeden/opgroeien? En weet je niet waar je terecht kan voor advies of een doorverwijzing? Vind je juiste partner in het stroomschema:


Dit aanbod is rechtstreeks toegankelijk


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.