W

Werkloosheid

Titel
Body

Als je je werk kwijt bent, heb je mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering. Dat is een uitkering die je krijgt als je een tijdlang in loondienst gewerkt hebt.  Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als je zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, heb je meestal geen recht op een uitkering. Als je jonger bent dan 25, dan kun je mogelijk een inschakelingsuitkering aanvragen.


Gerelateerde infofiche: Werkloosheidsuitkeringen

Wettelijk samenwonen

Body

Er zijn verschillende scheidingsprocedrus voor wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die uit elkaar gaan. Wettelijk samenwonenden zijn twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen hebben afgelegd.

Het beëindigen van de WETTELIJKE samenwoning kan op 3 manieren:

  1. In onderling akkoord via een gezamenlijke verklaring bij de gemeente
  2. Eénzijdig, dwz  dat  wanneer één iemand alleen de gemeente informeert van het uit elkaar gaan. De gemeente brengt dan je ex-partner op de hoogte. De kosten zijn voor diegene die éénzijdig opzegt.
  3. Via een uitspraak van een rechter.

Gerelateerde infofiche: Feitelijk samenwonen


 

Wijkgezondheidscentrum

Body

Wijkgezondheidscentra streven naar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en op maat is. Het grote voordeel van een wijkgezondheidscentrum is dat je verschillende zorgverleners (huisarts, kine, preventiewerkers, logopedist…) op één en dezelfde plaats kan raadplegen en dat de kosten betaalbaar gehouden worden. Het wijkgezondheidscentrum is gratis. 
 

Meer en concretere info vind je hier

Woonzorgcentrum

Body

Een woonzorgcentrum (nieuwe benaming voor rusthuis) is een door de overheid erkend huis waar senioren permanent wonen. Als er in een woonzorgcentrum ook plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, spreken we van een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Woonzorgcentra en RVT's kunnen ook andere taken opnemen zoals nachtopvang, waarbij de zorgbehoevende persoon overdag in een thuiszorgsituatie verblijft en de nacht doorbrengt in het tehuis.

Met vragen over je rechten en plichten in een woonzorgcentrum kun je terecht bij de Woonzorglijn van de Vlaamse Gemeenschap: 078 15 25 25.


Tip: Vraag aan je huisarts of je medisch gezien al in aanmerking komt voor verblijf in een woonzorgcentrum.