Ombudsdiensten

Soms ben je niet tevreden over een dienst of een organisatie. Overal kan er al eens iets fout lopen. Bespreek het eerst bij de dienst of organisatie zelf. Voel je je niet geholpen? 

Stad Gent heeft een ombudsvrouw voor tweedelijnsklachten. Zij is een vertrouwenspersoon waar elke Gentenaar terecht kan die van mening is dat een klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of als je het niet eens bent met de oplossing van de klacht. 


Let op: De ombudsvrouw geeft geen juridisch advies of bemiddelt niet bij burenruzies, ... . Info over juridisch advies vind je in de rubriek Justitiële dienstverlening. Voor een conflict met je buren kun je terecht bij de dienst burenbemiddeling.


Tip: Op ombudsman.be vind je de ombudsman die een oplossing kan zoeken voor jouw probleem op verschillende domeinen: federale overheid, Vlaamse overheid, Waalse overheid,  gemeenten, publieke en private ondernemingen, enz.


Tip: Bij de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent kun je terecht met allerlei vragen over (fysieke) toegankelijkheid.  Je kunt per post, fax of e-mail ontoegankelijke situaties melden.


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.