Woordenboek

Zorgpremie

Mensen die veel zorg nodig hebben krijgen maandelijks financiële steun. Je mag zelf kiezen waaraan je dat geld besteedt (vb. poetshulp, verblijfskosten in rusthuis, ...). Het gaat om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 25, betaalt daarvoor elk jaar de zorgpremie. Die zorgpremie bedraagt € 51 per jaar, of € 26 voor mensen met een laag inkomen. Enkel als je in een collectieve schuldenregeling zit of in staat van persoonlijk faillissement, moet je geen zorgpremie betalen zolang die regeling loopt. Bezorg in dat geval wel een attest (kopie van het vonnis) aan je zorgkas.

Heb je nog vragen over je zorgpremie of over de Vlaamse sociale bescherming? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Neem contact op met je ziekenfonds.


Let op: Drie keer de zorgpremie niet betalen, levert een boete op.


Infofiche: Ziekenfondsen


Zorgtoeslag (groeipakket)

De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (door ziekte of een handicap) extra te ondersteunen. Het vervangt de vroegere verhoogde kinderbijslag en maakt sinds begin 2019 deel uit van het Groeipakket.  

  • Wie voor 1 januari 2019 al een verhoogde kinderbijslag voor een specifieke ondersteuningsbehoefte kreeg, blijft deze behouden. 
  • Kreeg je voor 1 januari 2019 nog geen verhoogde kinderbijslag, maar denk je dat je kind in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, contacteer dan je uitbetaler. 
  • Als je vandaag een hulpvraag stelt voor  niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, onderzoekt men automatisch of je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. 

Infofiche Sociale voordelen Gezin, Uitbetalers Groeipakket (kinderbijslag)


Zorgtraject

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Door samenwerking tussen de patiënt, de huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk te organiseren krijg je als patiënt een kwalitatieve opvolging.  Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen, namelijk jezelf als patiënt, je huisarts en je specialist.

Als je een zorgtraject afsluit, heeft dat heel wat (financiële) voordelen voor jou als patiënt. Momenteel is er een zorgtraject voorzien voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2 tijdens bepaalde fasen van die ziekten.


Infofiche: Diabetes


Zorgverzekering (zorgbudget)

Vroeger heette het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden "de zorgverzekering". Het is een zorgbudget van 130 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben. Zie Vlaamse sociale bescherming.


Infofiche:  Tegemoetkomingen thuiszorg (zorgkas),  ZiekenfondsenSociale voordelen gezondheid

 


Zorgvolmacht

Wie zal voor jou beslissingen nemen als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent?

Met een zorgvolmacht kun je dat bij­voor­beeld door je familieleden laten doen. Een zorgvolmacht mag je zelf opstellen. Jij én je volmachthouder(s) moeten het document ondertekenen. Om een volmacht te geven, moet je meerderjarig zijn en wilsbekwaam. Er komt geen rechter aan te pas.

Zonder zorgvolmacht: Als je niet (meer) gehuwd bent, dan duidt de vrederechter bij onbekwaamheid een bewindvoerder aan om je geldzaken verder te beheren. Ben je wel gehuwd, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(o)t(e).


Let op: De zorgvolmacht is  pas geldig als je het document ook laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Hoe? Je kan de volmacht zelf registreren via de griffie van het vredegerecht.  Je kunt ook een notaris (betalend) aanstellen om je zorgvolmacht op te stellen en te laten registreren.


InfoficheVAPH-aanvraag voor meerderjarigen, PatiëntendossierInfo, advies en bemiddeling ouderen


Zorgwonen

Een zorgwoning is een gewone eengezinswoning waarbij er tussen de bewoners een zorgrelatie bestaat. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn, waarbij de grootouders in hetzelfde huis wonen. Of ouders waarvan de volwassen kinderen met een beperking thuis blijven wonen. Er hoeft zelfs niet eens een familierelatie te zijn tussen de bewoners, zolang er maar een zorgrelatie bestaat. 

Vaak worden kangoeroewonen en zorgwonen als synoniemen van elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen: kangoeroewonen is een overkoepelende term voor gemeenschappelijke woonvormen binnen een een- of meergezinswoning waarbij er een zorgrelatie bestaat. Daarbinnen is zorgwonen de enige vorm van kangoeroewonen die erkend is door de Vlaamse overheid. Die erkenning zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld geen nadelen ervaart in verband met je sociale uitkering. De zorgwoning moet wel aan een aantal eisen voldoen.


Tip: Bekijk op de website van de Vlaamse overheid een volledig overzicht van de voorwaarden. 


Infofiche: Andere woonvormen voor ouderen


Zorgzwaarte

Zorgzwaarte' is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die je als persoon met een handicap nodig hebt in je dagelijks leven. Die zorgzwaarte wordt bepaald met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). In de brochure van het VAPH lees je daar alles over.


Infofiche: Mensen met een beperkingAanvraag budget VAPHHulpmiddelen en aanpassingen


Fout gezien?

Heb je ergens een fout gezien of heb je een suggestie? Alle tips om de website zijn welkom. Neem contact op via info@socialekaartvangent.be. Mocht je ergens een fout gezien hebben, is het handig dat je ook de pagina vermeldt waar je die fout gezien hebt.

Met jouw hulp maken wij deze infotool steeds beter.