Woordenboek

Zorgvolmacht

Wie zal voor jou beslissingen nemen als je daar zelf niet meer bekwaam voor bent?

Met een zorgvolmacht kun je dat bij­voor­beeld door je familieleden laten doen. Een zorgvolmacht mag je zelf opstellen. Jij én je volmachthouder(s) moeten het document ondertekenen. Om een volmacht te geven, moet je meerderjarig zijn en wilsbekwaam. Er komt geen rechter aan te pas.

Zonder zorgvolmacht: Als je niet (meer) gehuwd bent, dan duidt de vrederechter bij onbekwaamheid een bewindvoerder aan om je geldzaken verder te beheren. Ben je wel gehuwd, dan zal de familierechtbank indeplaatsstelling uitspreken voor je echtgeno(o)t(e).


Let op: De zorgvolmacht is  pas geldig als je het document ook laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Hoe? Je kan de volmacht zelf registreren via de griffie van het vredegerecht.  Je kunt ook een notaris (betalend) aanstellen om je zorgvolmacht op te stellen en te laten registreren.


InfoficheVAPH-aanvraag voor meerderjarigen, PatiëntendossierInfo, advies en bemiddeling ouderen


Zorgwonen

Een zorgwoning is een gewone eengezinswoning waarbij er tussen de bewoners een zorgrelatie bestaat. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn, waarbij de grootouders in hetzelfde huis wonen. Of ouders waarvan de volwassen kinderen met een beperking thuis blijven wonen. Er hoeft zelfs niet eens een familierelatie te zijn tussen de bewoners, zolang er maar een zorgrelatie bestaat. 

Vaak worden kangoeroewonen en zorgwonen als synoniemen van elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen: kangoeroewonen is een overkoepelende term voor gemeenschappelijke woonvormen binnen een een- of meergezinswoning waarbij er een zorgrelatie bestaat. Daarbinnen is zorgwonen de enige vorm van kangoeroewonen die erkend is door de Vlaamse overheid. Die erkenning zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld geen nadelen ervaart in verband met je sociale uitkering. De zorgwoning moet wel aan een aantal eisen voldoen.


Tip: Bekijk op de website van de Vlaamse overheid een volledig overzicht van de voorwaarden. 


Infofiche: Andere woonvormen voor ouderen


Zorgzwaarte

Zorgzwaarte' is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die je als persoon met een handicap nodig hebt in je dagelijks leven. Die zorgzwaarte wordt bepaald met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). In de brochure van het VAPH lees je daar alles over.


Infofiche: Mensen met een beperkingAanvraag budget VAPHHulpmiddelen en aanpassingen


Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.