Dienst maatschappelijk werk

De diensten maatschappelijk werk (DMW) maken deel uit van een ziekenfonds en bieden hulp- en dienstverlening aan zorgvragers en hun mantelzorgers. Je kunt er terecht met vragen of problemen rond (langdurige) ziekte, handicap, ouderdom, sociale voordelen, voorzieningen, (thuis)zorgsituaties, ... De dienst informeert je over de sociale regelgeving die voor jou van toepassing is, organiseert de thuiszorg en begeleidt je bij langdurige zorgsituaties. Ze helpen je ook met de aanvraag van tegemoetkomingen.

Contact:
Je kunt de medewerkers telefonisch contacteren, of naar een zitdag van het ziekenfonds gaan. Als je het moeilijk vindt om je te verplaatsen, is een huisbezoek mogelijk.


Tip: De hulpverlening door de dienst Maatschappelijk Werk is gratis. Ook als je geen lidgeld hebt betaald bij het ziekenfonds, krijg je hulp.Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.