Psychosociale zorg

In een andere taal opnieuw beginnen, in een andere cultuur, ... soms getekend door trauma's in het herkomstland of tijdens de vlucht naar België.

  • Bij de huisarts of in het wijkgezondheidscentrum kun je terecht met je verhaal. 
  • OCMW Gent biedt ook psychosociale begeleiding aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut. Je kan hiervoor terecht in het Welzijnsbureau in je buurt.
  • Een aantal ziekenfondsen bieden ook psychologische begeleiding aan. Ga na welke aanvullende voordelen en diensten jouw ziekenfonds aanbiedt. 
  • Vluchtelingen met psychische problemen kunnen terecht bij de organisaties in dit stroomdiagram.
  • CAW Oost-Vlaanderen organiseert Mind-Spring groepssessies voor vluchtelingen. Er is een aanbod voor kinderen vanaf 8j, voor jongeren, volwassenen en voor ouders. Op de website vind je meer info.
  • GAMS biedt steun aan personen die geconfronteerd worden/werden met vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Ze houden een inloopspreekuur in Gent in het gebouw van De Sloep elke 1ste en 3de maandag van de maand.
  • De brochure 'Slecht slapen, piekeren en stress' (beschikbaar in 7 talen) helpt om ondersteuning te bieden aan mensen met een migratieachtergrond die last heeft van negatieve gedachten en stress. 

Meer informatie over psychosociale hulp en behandeling vind je in de rubriek Geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie over psychosociale hulp aan mensen in een precaire verblijfssituatie vind je op wegwijsingent.


Taalbijstand: anderstaligen kunnen beroep doen op sociaal tolken. In de meeste algemene en psychiatrische ziekenhuizen zijn  interculturele bemiddelaars in dienst. Vraag ernaar op de sociale dienst van het ziekenhuis.


Tip voor zorgverleners: hoe bied je cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg?


 


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.