Ondersteuning aan professionelen

Hulp- en zorgverleners in Gent kunnen bij onderstaande organisaties terecht voor professionele ondersteuning in de begeleiding van patiënten/cliënten met psychische kwetsbaarheid.

Ondersteuning rond psychologische begeleiding kinderen en jongeren

Netwerkpunt RADAR (Crosslink) geeft professionals casus gebonden advies. Het netwerkpunt gaat op zoek naar een goede match tussen vraag en aanbod, maar neemt de regie van de hulpvraag niet over. 

  • RADAR-Connect 0-4 jaar: kortdurende ondersteuning aan professionelen  die in contact komen met gezinnen waar een “niet-pluis gevoel” opduikt over kindfactoren (bv. ontwikkeling), maar ook over onderlinge relaties (bv. hechting, opvoeding) en het contact met de ouders. Via telefonisch consult en/of mobiele interventies kan Connect 0-4 mee inschatten wat er aan de hand is en wat de noden zijn. Het Connect 0-4 team neemt zelf geen zorgtraject op.
  • RADAR-Connect 14-25 jaar: biedt (telefonisch) consult en advies, coaching en vorming rond psychosegevoeligheid en/of middelengebruik van jongeren tussen 14 en 25 jaar. 
  • Themaspecifiek consult: voor een overzicht van waar je als hulpverlener terecht kan voor consult rond specifieke thema's (vb: ASS, diversiteit, suïcide, dubbeldiagnose...) binnen geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren. 
  • PONT-ON versterkt jeugd(welzijns)werkers in het omgaan met mentaal welzijnsthema’s. Jeugdwerkers kunnen er terecht voor advies op maat en ondersteuning in doorverwijzing. PONT-ON biedt telefonisch consult en vorming.

Ondersteuning rond psychologische begeleiding van volwassenen

Het Netwerkpunt GGZ - Het PAKT geeft professionals casus gebonden telefonisch advies. Het netwerkpunt gaat op zoek naar een goede match tussen vraag en aanbod, maar neemt de regie van de hulpvraag niet over. 

Wijkgebonden ondersteuning

In de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Ledeberg en Bloemekenswijk kunnen hulpverleners terecht bij de wijknetwerkers geestelijke gezondheid. Zij wijzen je de weg in het aanbod rond geestelijke gezondheid in de wijk en bieden ondersteuning in de begeleiding van kwetsbare mensen.

Mobiele werkers geestelijke gezondheidszorg

De mobiele werkers geestelijke gezondheidszorg gaan op zoek naar kwetsbare mensen die kampen met psychische klachten en die om allerlei redenen onder de radar blijven. Ze ontmoeten de mensen in hun eigen leefomgeving: thuis, op straat of op openbare ontmoetingsplaatsen zoals inloopcentra. Ze zorgen ervoor dat ze de weg naar de juiste zorg vinden. Tegelijk zijn het 'kwartierkmakers': ze creëren voor hun doelgroep een warme, veilige plek in hun eigen wijk. Er is een mobiel werker aan de slag in de wijken Nieuw Gent, Watersportbaan, Rabot en de Muide.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.