Residentiële hulp

In een residentiële dienst krijg je begeleidende zorg met overnachting.

Vrijwillige of gedwongen opname

Vrijwillige opname gebeurt met je toestemming en in overleg met je hulpverlener(s) of huisarts. Ook je omgeving kan een opname aanvragen wanneer de thuissituatie tijdelijk te zwaar valt.

Een gedwongen opname is een heftige gebeurtenis, voor jezelf maar vaak ook voor je omgeving. Een gedwongen opname is enkel toegestaan wanneer je een gevaar bent voor jezelf of voor anderen én wanneer er geen andere geschikte behandeling mogelijk is.

Printer Friendly, PDF & Email