Residentiële hulp

In een residentiële dienst krijg je begeleidende zorg met overnachting.

Vrijwillige of gedwongen opname

Vrijwillige opname gebeurt met je toestemming en in overleg met je hulpverlener(s) of huisarts. Ook je omgeving kan een opname aanvragen wanneer de thuissituatie tijdelijk te zwaar is.

Een gedwongen opname gebeurt enkel wanneer je een gevaar bent voor jezelf of voor anderen én wanneer er geen andere geschikte behandeling mogelijk is.


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.