Preventie

Preventieve maatregelen willen psychische problemen of problematisch middelenmisbruik (drugs, drank, gokken of gamen) voorkomen of inperken. Dat kan zowel op individueel niveau als in groep georganiseerd worden. Denk aan training voor leerkrachten,  zelfcontroleprogramma's, opleiding, advies, ... 

Niet enkel professionelen, maar ook burgers (jongeren, ouders, partners,...) kunnen terecht bij onderstaande diensten voor een eerste advies bij problemen, informatievragen en  documentatiemateriaal.


* diensten met een specifieke werking rond middelengebruik

Printer Friendly, PDF & Email