Internering

Internering is een veiligheidsmaatregel om patiënten die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd, de zorg te geven die ze nodig hebben. Door plaatsgebrek is het tot op de dag van vandaag zo dat er heel wat patiënten met een psychische stoornis in de gevangenis van Gent verblijven. 

Het is de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij die beslist hoe je internering uitgevoegd wordt. Zo kan je in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC), een behandelcentrum met een hoog beveiligingsniveau, geplaatst worden. De Kamer kan ook beslissen om je vrij te laten op proef, om je onder elektronisch toezicht te plaatsen of om je beperkte detentie te geven. 

Onderstaande diensten staan in voor de begeleiding van geïnterneerden. Deze begeleiding kan je krijgen tijdens je verblijf in het FPC, ter ondersteuning van je herintegratie in de maatschappij of in je thuissituatie.  

*  diensten met een specifieke werking rond middelengebruik


Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.