Werknemers

Als je als werknemer lid bent van een vakbond kan je daar terecht voor advies, informatie en ondersteuning rond alles wat te maken heeft met:

  • werk
  • je arbeidscontract
  • je cao
  • rechten en plichten als als werknemer
  • sociale zekerheid
  • ... 

Voor inlichtingen die betrekking hebben op sociale zekerheid (kinderbijslag, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, hospitalisatieverzekering,...) kunnen werknemers -én werkgevers- terecht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.