Werknemers

Als je als werknemer lid bent van een vakbond kan je voor advies, informatie en ondersteuning betreffende alles wat met werk, jouw arbeidscontract en cao, jouw rechten en plichten als als werknemer, sociale zekerheid, enz. steeds terecht bij jouw vakbond. 

Voor inlichtingen die betrekking hebben op sociale zekerheid (kinderbijslag, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, hospitalisatieverzekering,...) kunnen werknemers -én werkgevers- terecht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 


Tip: Ben je 50 jaar of ouder, heb je een erkende arbeidsbeperking of een migratieachtergrond en heb je nood aan extra ondersteuning in je (nieuwe) job? Dan kan je werkgever job-en/of  taalcoaching voor je aanvragen.Vertaal deze pagina

 

Fout gezien?

Contacteer ons via info@socialekaartvangent.be om fouten of suggesties door te geven. Vermeld in je mail zeker over welke pagina het gaat.